top of page
Tar ni fram det korrekta beslutsunderlaget?

Det optimala beslutsunderlaget

Alla våra metoder är till för att stötta ert arbete med att ta fram korrekta beslutsunderlag inför era investeringar eller andra förändringsarbeten. Struktureringstekniken förenar metodernas tillvägagångssätt, men ert syfte ligger till grund för ert val av metod.

GoPlan-metoden ska användas när man utifrån ett mål vill härleda vilka aktiviteter/investeringar som fordras för att nå målet, samt vill beräkna målets värde och kostnad för att nå målet. GoPlan-metoden ska alltså användas när man inte på förhand har bestämt vilken aktivitet/investering som ska genomföras, utan vill låta målets utformning avgöra det valet.

Aplan-metoden ska användas när man har en bestämd uppfattning om vilken aktivitet /investering som ska genomföras och nu vill beräkna dess kostnad, värde och lönsamhet. Resultatet kommer på ett snabbt sätt att visa om aktiviteten /investeringen är lönsam eller inte, men inte om den är den mest lönsamma för verksamheten.

HPlan-metoden ska användas när man har en tanke om att en hög medarbetarhälsa står i direkt relation till verksamhetens möjlighet att nå sitt mål. Samt när man önskar identifiera vilka aktiviteter/investeringar som leder till en högre medarbetarhälsa, vad dessa kostar, samt värdet av att verksamheten når sitt mål genom dessa aktiviteter/investeringar.

bottom of page