top of page
Robotic Process Automation –
den digitaliserade tjänstemannen
Digitalisering fordrar det analoga samtalet.

Digitalisering är ett begrepp som numera är ofta förekommande. En del av digitaliseringen utgörs av det som går under beteckningen Robotic Process Automation. RPA kan mest liknas med en digital medarbetare som kan hantera komplexa, regel- och multibaserade repetitiva rutinuppgifter i en digital hastighet med en kvalitetsnivå som bestäms av programmeraren.

 

RPA spås få en mycket stor genomslagskraft inom de närmaste åren, inte minst då det kan skapa en ytterst markant produktivitetsökning inom området för administrativa processer.  

 

Risken med nya angreppssätt är ofta att det initialt går för fort, dvs att lösningarna kommer före de ordentligt kartlagda behoven. För att kunna få ut den absolut största potentialen av digitaliseringsarbetet i allmänhet och RPA i synnerhet, måste man börja med det analoga samtalet. Dvs. att utan hjälp av några som helst digitala hjälpmedel föra ett systematiserat kreativt samtal om syfte, behov, mål, effekter, kostnader, värden etc. Samtliga våra produkter stödjer detta angreppssätt, inte minst GoPlan-metoden vars syfte är att utifrån målet stötta identifieringen av vilka aktiviteter som fordras för att nå målet, exempelvis införande av RPA i verksamheten.  

bottom of page