top of page
Våra tankar och noteringar
  • Skribentens bildSören Nilsson

Ny produkt.

En ny produkt har tagits fram av vår utvecklingsavdelning och ska lanseras i Sverige under våren 2018. Produkten heter Hplan-metoden och är framtagen i syfte att dels höja nivån på verksamheters medarbetarhälsa, dels påvisa dess vikt för verksamheternas förmåga att nå sina mål. Hplan-metoden har hittills tagits emot på ett mycket positivt sätt bland flera intressenter.

27 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

ITSS jobb, ITSS karriär samt ITSS artist är tre nya metoder som vi har utvecklat och nu lanserar. Funktionen i dessa metoder är exakt samma som för våra övriga metoder, dvs att utifrån målet härleda d

bottom of page