Våra tankar och noteringar
  • Sören Nilsson

Ny produkt.

En ny produkt har tagits fram av vår utvecklingsavdelning och ska lanseras i Sverige under våren 2018. Produkten heter Hplan-metoden och är framtagen i syfte att dels höja nivån på verksamheters medarbetarhälsa, dels påvisa dess vikt för verksamheternas förmåga att nå sina mål. Hplan-metoden har hittills tagits emot på ett mycket positivt sätt bland flera intressenter.

21 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Tre nya produkter

ITSS jobb, ITSS karriär samt ITSS artist är tre nya metoder som vi har utvecklat och nu lanserar. Funktionen i dessa metoder är exakt samma som för våra övriga metoder, dvs att utifrån målet härleda d

Nytt partnersamarbete.

Concito Consulting blir ny samarbetspartner med oss från 1 januari 2020. Concito Consulting är ett mycket framgångsrikt företag i Malmö som arbetar med marknadsanalyser och mötesbokningar.

Ny hemsida.

Den första maj 2018 blev det premiär för vår nya hemsida. En flertal nya funktioner för ökad information till intressenter om vårt företag finns nu att tillgå. Inte minst finns där en mer genomgripand

S&T FRAMEWORK AB

Vi hjälper organisationer att, utifrån vår speciella strukturerings-
teknik, skapa och 
erbjuda de optimala redskapen för att effektivt kunna arrangera, systematisera och strukturera
upp resultatet från det enskilda tänkandet 
och den kollektiva dialogen som fordras för att nå det uppsatta målet.

KONTAKT

S&T FRAMEWORK AB

Postadress: Box 5216, 102 45 Stockholm

Besöksadress: Nybrogatan 34, 2tr, 114 39 Stockholm

+ 46 (0)76 020 54 43 

info@stframework.se

© 2020, S&T Framework AB

  • Linkedin Social Ikon