Våra tankar och noteringar
  • Sören Nilsson

Ny produkt.

En ny produkt har tagits fram av vår utvecklingsavdelning och ska lanseras i Sverige under våren 2018. Produkten heter Hplan-metoden och är framtagen i syfte att dels höja nivån på verksamheters medarbetarhälsa, dels påvisa dess vikt för verksamheternas förmåga att nå sina mål. Hplan-metoden har hittills tagits emot på ett mycket positivt sätt bland flera intressenter.

12 visningar

S&T FRAMEWORK AB

Vi hjälper företag att, utifrån vår speciella strukturerings-
teknik, skapa och 
erbjuda de optimala redskapen för att effektivt kunna arrangera, systematisera och strukturera
upp resultatet från det enskilda tänkandet 
och den kollektiva dialogen som fordras för att nå det uppsatta målet.

KONTAKT

S&T FRAMEWORK AB

Box 6299

102 34 Stockholm, Sweden

+ 46 (0)76 020 54 43 

info@stframework.se

© 2018, S&T Framework AB

  • Linkedin Social Ikon