top of page
Våra tankar och noteringar
  • Skribentens bildSören Nilsson

Det analoga samtalet är digitaliseringsarbetets viktigaste del.

Uppdaterat: 1 juni 2018

Alla nyheter på marknaden går alltid igenom olika mognadsfaser. I den första fasen ingår alltid en stor skepticism. Vad är detta för någonting, vad ska vi ha det där till, är uttalanden som då ofta är förekommande.


Jag minns själv när både datorn, synten och mobiltelefonen kom och jag närmade mig dessa ”mojänger” med stor försiktighet. Priserna på dem var skyhöga och användbarheten lyste med sin frånvaro. Min första mobiltelefon kostade exempelvis 6 kr i minuten att ringa ifrån och som ung och fattig student på den tiden skapade telefonsamtalen då följaktligen mer stress än nytta. Fast givetvis var man ju tvungen att köpa en ändå.


Nästa fas.

Nästa fas som träder in kan närmast liknas vid en fullt okontrollerad hausse. Alla köper nyheten, vars innehav förväntas skapa guld och gröna skogar. Något som givetvis också garanterar en mängd besvikelser. Investeringar som inte baserats på en noggrann behovsanalys blir sällan bra. Men vem behöver en behovsanalys för en produkt som ser ut att kunna förändra världen, eller åtminstone min värld.


Digitalisering.

Digitalisering är ett begrepp som hörs mer och mer och som i nuläget mycket väl kan kategoriseras in i den inledande fasen. Vad är det för någonting? Vi har ju system redan. Hu så dyrt.


Många vet dock inte vad digitalisering egentligen innebär. Medan andra vet lite mer, men är skeptiska pga. rädslan att det ska ge personliga nackdelar av något slag.


En digital handläggare.

En del av digitaliseringen utgörs av det som går under beteckningen Robotic Process Automation. RPA kan mest liknas med en digital tjänsteman eller handläggare som kan hantera komplexa, regel- och multibaserade repetitiva rutinuppgifter i en digital hastighet med en kvalitetsnivå som bestäms av programmeraren. Det låter inte bara fantastisk, det är det också.


RPA spås få en mycket stor genomslagskraft inom de närmaste åren, inte minst då det kan skapa en ytterst markant produktivitetsökning inom området för administrativa processer. Handläggningsärenden som ibland kan ta flera veckor kan med RPA genomföras på några minuter eller snabbare.


Problemet med RPA kommer dock att uppstå när den går in i nästa fas, hausse-fasen. Dvs. när implementeringen av RPA går så fort att några direkt kartlagda behov inte hinner genomföras. Som sagtvem behöver en behovsanalys för en produkt som ser ut att kunna förändra världen.


Slarviga förstudier.

Vi kan forfarande se sådana tendenser inom IT-området där arbetet med behovsanalys och kravspecar inte sällan stressas igenom på ett halvdant sätt, ofta med ett uselt resultat som följd.


För att kunna få ut den absolut största potentialen av digitaliseringsarbetet i allmänhet och RPA i synnerhet, måste man börja i rätt ände. Nämligen med något som kan betecknas som ett analogt samtal. Detta innebär i praktiken att utan hjälp av några som helst digitala hjälpmedel föra ett systematiserat kreativt samtal om syfte, behov, mål, effekter, kostnader, värden etc.


De verksamheter som hoppar över detta steg kommer att få en mycket dyr efterräkning. Varför inte lära av historien, åtminstone denna gång.
De optimala verktygen.

S&T Framework är specialister på att utveckla de optimala verktygen, och att sedan använda dessa, för att effektivt kunna arrangera, systematisera och strukturera upp resultatet från det inledande analoga samtalet. Allt för ett syfte, nämligen att kunden ska kunna nå sitt mål.

Om ni är intresserade av ett lönsamt digitaliseringsarbete, så är ett möte med oss det absolut första steget.

www.stframework.se

128 visningar
bottom of page