Några av våra samarbetspartners

Österberg affärskonsult har en unik erfarenhet och kunnande av uppföljning av förändring med fokus på effekter. GoPlan-metoden har sett värdet av att knyta effekt till aktiviteter. Med vår enkla metodik följer vi effekterna från plan till genomförande.

www.osterberg-affarskonsult.se

Ett bra ledarskap är nyckeln till framgång. Madicon startades från en dröm om att se ledare utvecklas och växa genom att dela med oss av våra framgångar och misstag. Till vår hjälp har vi utvecklat en rad olika hjälpmedel, inte minst konceptet ”Speaking Partner 1080°”. Vår uppgift är att sporra professionella ledare till än större framgångar men samtidigt når balans och harmoni i sina liv.

www.madicon.se

Bitoreq har tillsammans med samarbetspartners mer än 30 års erfarenhet av digitalisering och förändringsarbete. Bitoreq har även den tekniska kompetens som krävs för att implementera de RPA och AI verktyg som fordras för att enkelt automatisera verksamheten.

www.bitoreq.com

S&T FRAMEWORK AB

Vi hjälper organisationer att, utifrån vår speciella strukturerings-
teknik, skapa och 
erbjuda de optimala redskapen för att effektivt kunna arrangera, systematisera och strukturera
upp resultatet från det enskilda tänkandet 
och den kollektiva dialogen som fordras för att nå det uppsatta målet.

KONTAKT

S&T FRAMEWORK AB

Postadress: Box 5216, 102 45 Stockholm

Besöksadress: Nybrogatan 34, 2tr, 114 39 Stockholm

+ 46 (0)76 020 54 43 

info@stframework.se

© 2020, S&T Framework AB

  • Linkedin Social Ikon