top of page
Några av våra samarbetspartners

Österberg affärskonsult har en unik erfarenhet och kunnande av uppföljning av förändring med fokus på effekter. GoPlan-metoden har sett värdet av att knyta effekt till aktiviteter. Med vår enkla metodik följer vi effekterna från plan till genomförande.

www.osterberg-affarskonsult.se

Ett bra ledarskap är nyckeln till framgång. Madicon startades från en dröm om att se ledare utvecklas och växa genom att dela med oss av våra framgångar och misstag. Till vår hjälp har vi utvecklat en rad olika hjälpmedel, inte minst konceptet ”Speaking Partner 1080°”. Vår uppgift är att sporra professionella ledare till än större framgångar men samtidigt når balans och harmoni i sina liv.

www.madicon.se

Bitoreq har tillsammans med samarbetspartners mer än 30 års erfarenhet av digitalisering och förändringsarbete. Bitoreq har även den tekniska kompetens som krävs för att implementera de RPA och AI verktyg som fordras för att enkelt automatisera verksamheten.

www.bitoreq.com

bottom of page