Det råder inte brist på goda idéer, utan snarare brist på möjligheten att genomföra dem och hämta

hem dess vinst.

Det analoga samtalet.

 

I takt med övrig teknisk utveckling under de senaste decennierna har otaliga hjälpmedel utvecklats i syfte att bl.a. kunna styra olika organisationers verksamheter på bästa sätt. Den mest påtagliga utvecklingen inom området är onekligen persondatorns intåg på kontorsborden, något som även lade grunden till mer eller mindre effektiva datorprogram med familjen Office i spetsen.

 

Tron på att datorsystemen skulle göra jobbet blev då otroligt stark, men faktum är att jag än idag ibland kan möta samma argumentation vid mina verksamhetsbesök.

 

Får vi bara det där systemet så kommer allt att lösa sig.

 

Idag har vi bl.a. en ny teknisk utveckling på gång i form av en digitalisering av olika ibland multikomplexa processer, som inte minst finns inom den offentliga sektorn. För digitalisering, såväl som för den tidiga datoriseringen som skedde, är förutsättningarna lika. Resultatet blir inte bättre än vad vi väljer att det ska bli.

Att exempelvis inte utgå från målet vid IT-kravställning, tillämpa en bristande process i ett nytt IT-system eller att digitalisera en process som egentligen bäst möts av andra lösningar, skapar ofta inte det resultat som önskas. Inte heller är en bristfällig användarbildning och support för medarbetarna någon bra lösning på behovet.

 

Ett nytt IT-system kan inte ersätta en bristande process.

 

Det finns inte sällan en oförmåga att kunna utnyttja de moderna digitala redskapens fulla kraft.

Anledningen till detta är att många verksamheter i sin iver ofta hoppar över det initiala och för resultatet absolut viktigaste steget, nämligen det analoga samtalet. Ett systematiserat samtal där verksamheternas medarbetare i lugn och ro utan digitala hjälpmedel tillsammans kan etablera kreativa och sunda idéer, tankar och åsikter om investeringarnas syfte, mål, kostnad, effekter och resultat. Ett samtal vars resultat kan skapa en beställarkompetens värd namnet.

Vi inom S&T Framework är specialister på att arrangera och systematisera upp dessa analoga samtal. För att sedan med en speciell teknik strukturera upp dess resultat att mynna ut i ytterst konkreta effekter, istället för att stanna vid bara goda idéer. Exempel på effekter kan vara ökad produktivitet, minskade kostnader, ökad omsättning, ökad vinst, ökat nöjdkundindex eller kanske nöjda kommunmedborgare.

 

Det råder inte brist på goda idéer, utan snarare brist

på förmågan att genomföra dem och hämta hem dess vinst.

 

Även om IT-investeringar ofta har en stor roll i verksamhetsförändringar, är det initiala analoga samtalet minst lika viktigt att genomföra inför investeringar eller andra förändringsarbeten som inte inkluderar IT.

 

Se denna dag som den första dagen i er verksamhets framtid. Alla möjligheter ligger framför er.

Ta dem och skapa fantastiska resultat.

 

Välkommen att ta del av vår hemsida och vårt produktutbud.

 

 

Sören Nilsson

CEO

S&T Framework AB