top of page
ITSS-bro.png

Vad skulle det innebära om du kände till den snabbaste vägen till ditt mål?

ITSS

ITSS-metoden kartlägger vägen mellan en individs mål och de aktiviteter som fordras för att nå dennes mål.

Att bli en vinnare i jobbsökararbetet

Vad skiljer en arbetssökande som får sitt drömjobb mot en arbets-sökande som inte får sitt drömjobb, när båda har samma utbildning och kompetens? 

ITSS Jobb

Mål och aktivitetskartläggning för

ITSS

Om man gör som man alltid har gjort får man det man alltid fått

Med samma effektiva funktionalitet som våra övriga metoder har vi nu tagit fram ITSS-metoden. En metod som till skillnad från våra övriga metoder vänder sig till individer som önskar kartlägga exakt vilka aktiviteter som de bör utföra för att nå sitt mål.

 

Genom metodens ursprung från professionella organisatoriska sammanhang, snarare än från det gängse karriärcoachning-området, kan ITSS-metoden ses som en företrädare för ett paradigmskifte inom området. 

 

Att använda ITSS-metoden innebär att utgångspunkten alltid är individens framtida mål. Därefter sker en systematisk och ytterst kreativ steg-för-steg-härledning hela vägen fram till de aktiviteter som fordras för att nå målet. I arbetet analyseras därvid individens samtliga, för ändamålet, viktiga områden genom ett nära och coachande samarbete mellan metodledaren och individen. Effekten blir inte minst att denne blir expert på sin egen situation och sin unika väg till sitt mål, vilket skapar en ytterst stor motivation att sedan vilja genomföra de härledda aktiviteterna. 

 

Genom ITSS-metodens systematiska upplägg, där även digitala redskap används, sker arbetet ytterst tidseffektivt, vilket leder till en lägre kostnad i förhållande till dess resultat jämfört med andra metoder inom området.

 

ITSS passar väldigt bra för personer som exempelvis har blivit arbetslösa och önskar en genomgripande kartläggning av sin väg fram till sitt nya arbete. Eller för jobbmatchningsverksamheter som önskar ett professionellt verktyg för sina klienter. ITSS passar även för de som har ett arbete men önskar göra karriär på det mest effektivaste sättet, eller för de som vill ta bästa vägen till en framgångsrik position som artist.  

ITSS Karriär

Mål och
aktivitetskartläggning för

ITSS

ITSS Artist

Mål och
aktivitetskartläggning för

ITSS

graf.png
ITTS_plan.png
bottom of page