top of page

Hur påverkar en hög medarbetarhälsa er möjlighet att nå ert mål?

Hplan-metoden identifierar de aktiviteter som ökar er medarbetarhälsa samt visar vilken effekt det har för möjligheten att nå ert mål.

Hplan-metoden ska användas när ni vill identifiera de aktiviteter som fordras för att kunna öka er medarbetarhälsa till en så hög nivå att det markant underlättar möjligheten för er att nå ert verksamhetsmål. 

Att en välmående människa har möjlighet att ta del av sin fritid på ett mer kvalitetsmässigt sätt är vida känt.
Lika känt är även att denne i sin roll som medarbetare kan prestera mycket bättre på sin arbetsplats. Något som kan innebära individuella fördelar i form av befordran eller annan utveckling, men även fördelar tillsammans med lika välmående kollegor för verksamhetens möjlighet att nå sitt mål.

Trots att det finns en stark positiv koppling mellan välmående medarbetare och verksamhetens möjlighet att nå sitt mål, finns det än i dag tyvärr alltför många arbetsplatser där denna koppling antingen inte är känd, eller av andra skäl inte utnyttjas. Det fordras idag mycket mer åtgärder en ett friskvårdskort eller ett gym i källaren för att erhålla en hög medarbetarhälsa. En avgörande faktor för att få en måluppfyllande utväxling med hjälp av detta område är att en hög medarbetarhälsa inte bara ska ses som en uppgift för HR, utan istället lyfts upp till verksamhetens högsta nivå.

Hplan-arbetet genomförs av en arbetsgrupp på 3-4 personer från er verksamhet och leds av en metod- certifierad Hplan-ledare från oss. Allt arbete som inte tillför er någon nytta att genomföra, utförs istället av Hplan-ledaren. Exempel på detta är att leda arbetet, coacha gruppen, renrita planen och slutsummera arbetet. Resultatet blir ett komplett och korrekt underlag för ert beslut om vilka åtgärder som höjer nivån på er medarbetarhälsa samt vilken påverkan detta har för er möjlighet att nå ert verksamhetsmål.  

bottom of page