Vad säger andra om GoPlan?

”GoPlan-metoden är ett arbetssätt som helt och hållet, jag menar helt och hållet, baserar sig på vad vi ska uppnå, vårt övergripande mål. För oss har detta varit ett bra stöd för att utveckla vår verksamhet och jag kan varmt rekommendera andra att använda GoPlan-metoden i sitt målfokusarbete”.

Johan Almesjö.

Fd. Förbundsdirektör, Inköp Gävleborg.

S&T FRAMEWORK AB

Vi hjälper organisationer att, utifrån vår speciella strukturerings-
teknik, skapa och 
erbjuda de optimala redskapen för att effektivt kunna arrangera, systematisera och strukturera
upp resultatet från det enskilda tänkandet 
och den kollektiva dialogen som fordras för att nå det uppsatta målet.

KONTAKT

S&T FRAMEWORK AB

Postadress: Box 5216, 102 45 Stockholm

Besöksadress: Nybrogatan 34, 2tr, 114 39 Stockholm

+ 46 (0)76 020 54 43 

info@stframework.se

© 2020, S&T Framework AB

  • Linkedin Social Ikon