Välkommen till

S&T Framework AB!

Idag är det första dagen

för er verksamhets framtid.

 

Idag kommer mängder av projekt att startas, som sedan visar sig inte ge något som helst värde till verksamheterna.

Fast det var ju i alla fall bra att vi höll budget och tidsplan.

 

Vad skulle det innebära för er om ni på förhand visste exakt vilka projekt och andra

aktiviteter som kommer att bidra optimalt till att ni når ert mål?

 

Varför inte ta denna dag som starten på någonting helt nytt inom er verksamhet? 

 

Dagen, då ni inleder möjligheten att med precision kunna identifiera och sedan välja ut endast de aktiviteter som kommer att bidra till ert mål på det absolut mest optimala sättet.

 

Dagen, då ni upptäckte GoPlan-metoden, världens kanske mest effektiva målfokuseringsmetod.

GoPlan

När ni vill identifiera de aktiviteter som kommer att bidra, respektive inte bidra, optimalt till att er verksamhet når sitt mål.
Och sedan beräkna aktiviteternas kostnad och målets värde samt ställa dessa två i relation till varandra inför ert investeringsbeslut.
 

Aplan

När ni redan har en idé om en aktivitet som bedöms skapa nytta och nu vill beräkna dess kostnad och värde samt ställa dessa två i relation till varandra inför ert investeringsbeslut.  

Hplan

När ni vill identifiera vilka aktiviteter som skapar ökad medarbetarhälsa samt se vilken påverkan detta får på ert resultat. För att sedan beräkna aktiviteternas kostnad och målets värde samt ställa dessa två i relation till varandra inför ert investeringsbeslut. 

NYHETER! 

S&T FRAMEWORK AB

Vi hjälper företag att, utifrån vår speciella strukturerings-
teknik, skapa och 
erbjuda de optimala redskapen för att effektivt kunna arrangera, systematisera och strukturera
upp resultatet från det enskilda tänkandet 
och den kollektiva dialogen som fordras för att nå det uppsatta målet.

KONTAKT

S&T FRAMEWORK AB

Box 6299

102 34 Stockholm, Sweden

+ 46 (0)76 020 54 43 

info@stframework.se

© 2018, S&T Framework AB

  • Linkedin Social Ikon